سفارش تبلیغ
سرور اختصاصی
سرور اختصاصی

شیوه درست کبابی کردن، بهترین روش پخت قارچ خوراکی سفید

شیوه درست کبابی کردن، بهترین روش پخت قارچ خوراکی سفید

شیوه درست کبابی کردن، بهترین روش پخت قارچ خوراکی سفید

 

آب پز کردن باعث از بین رفتن ویتامین های گروه B وC قارچ می شود. پخت طولانی هم برتراکم و سفتی بافت قارچ می افزاید و سرخ کردن بیش از آموزش پرورش قارچ هفت دقیقه قارچ در روغن زیاد نیز آن را دیرهضم و پرکالری می کند. کبابی کردن بهترین روش پخت قارچ است.

در هنگام کبابی کردن، قارچ را در مجاورت حرارت خیلی شدید قرار ندهید. قارچ را در فاصله ده سانتیمتری آتش نگه دارید و هر طرف را به مدت کوتاهی گرما دهید. شعله مستقیم گاز خانگی یا زغال باربیکیو می تواند محصول را سمی کرده و از ارزش تغذیه ای آن بکاهد.