سفارش تبلیغ
طراحی فروشگاه اینترنتی
طراحی فروشگاه اینترنتی

اثرات دارویی هریسیوم بستر کشت قارچ و بذرزنی

اثرات دارویی هریسیوم بستر کشت قارچ و بذرزنی

 

اثرات دارویی هریسیوم بستر کشت قارچ و بذرزنی

 

 

اثرات دارویی هریسیومطب سنتی چین میوه خشک این قارچ را برای درمان بیماریهای مزمن معده استفاده میکند.اخیراً نیز گزارش شده که پلی ساکاریدهای موجود درمیوه هریسیوم اثرات متوقف کننده سرطان معده،کبد،مری و پوست را برپایه تنظیم اعمال ایمنولوژیکی دارد.فرمول تهیه اسپان قارج هریسیومخاک اره    78 کلیوگرم ،سبوس برنج    20 کیلو ،شکر  1 کیلو ،سنگ گچ   1 کیلو .به این مخلوط آب اضافه می شود تا رطوبت 65% محیط فراهم شود.

 بستر کشت قارچ و بذرزنیشما میتوانید از بسترهایی که در بالا معرفی شده یکی را که در محل فعالیتتان بیشتر است انتخاب کنید.کیسه های مقاوم به حرارت یک کیلویی برای رشد قارچ مناسب است.من از خاک اره جهت پرورش هریسیوم استفاده میکنم.کیسه های حاوی خاک اره نیز باید اتوکلاو شوند.بعد از سرد شدن کیسه ها نوبت به بذرزنی میرسد.برای هر کیسه 1 کیلویی 10 گرم اسپان کافی است.


ازانکوباسیون تا برداشتمدت انکوباسیون در دمای 25-28 درجه 20 روز است.پس از این مدت میسلیوم سفید رنگ تمام بستر را فرا می گیرد.دمای بهینه رشد در این مرحله 15 الی 24 درجه سانتیگراد است.هنگامیکه پریموردیا ظاهر می گردد سرکیسه ها را برداشته رطوبت محیط را بین 85 الی90%تنظیم می کنیم.از آنجاییکه این قارچ نوردوست است مقدارکمی روشنایی در سالن داده میشود.10 روز پس از ظهور پریموردیا قارچ بالغ میشود و زمان برداشت فرا می رسد.بهتر است برداشت با چاقوی تمیزی صورت گیرد.در هر برداشت 1تا2 قارچ به وزن حدود 40 گرم از هر کیسه چیده میشود